Kommunens nya grepp mot vildsvin

Hallsbergs kommun har under flera år haft problem med vildsvin som sökt sig alltför nära inpå bebyggelse. Nu testas ett nytt grepp - nämligen att…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil