Samverkan ska sätta Stora Mellösa på kartan

En logotyp för Stora Mellösa har börjat tas fram, en hemsida kommer att lanseras under våren samt en besöksrunda bland de lokala verksamheterna planeras. Förra…