Skolsatsning med nybyggen och anställningar kommande år

Ökat elevantal i bland annat särskolan gör att man satsar mer på skol- och fritidsaktiviteten i Laxå.