Stambyte genom århundraden av historia på Göksholms slott

Vattenläckage syns i puts och bjälkar. Två stambyten sker just nu i Sveriges äldsta privatbebodda byggnad. Familjen Leijonhufvud på Göksholms slott har tillfälligt flyttat ut.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil