De vill skapa attitydförändring kring konsumtion

Askersund och Latorp kan komma att få freeshops, där allt är gratis. Nu pejlas intresset bland lokalborna genom information, enkätfrågor och affischering.