Mats gillar att vrida och vända på perspektiven

Mats Röyter i Glanshammar är författaren som vrider och vänder på perspektiven. Han berättar gärna historier från andra vinklar än de flesta andra. Nyligen var…