Käringjumpa-gänget och beach 2022

”Skyll inte på julmaten – du var tjock redan i augusti” Denna humoristiska men också bistra sanning som swischar förbi