Stolta Örebrokvinnor skapar kalender

Ladies Circle i Örebro har skapat en kalender med fotografier som lyfter fram kvinnokroppen med budskapet att den är fin

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil