Godkänt för butikerna – men kunderna kan bli bättre

Sedan den 23 december gör länsstyrelsen inspektioner hos länets handlare där man säkerställer att gällande restriktioner följs för hur många som får vara i butikerna…