Riktade samtal har skapat bättre hälsa i norra länet

Mer än en fjärdedel av svenskarnas sjukdomar beror på dåliga levnadsvanor. Det senaste året har man erbjudit hälsosamtal i Hällefors och Ljusnarsberg för att förebygga…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil