En arkivbild från Hindersmässan som visar marknaden i ett nötskal: folk, ballonger, knallar... Foto: Arkiv: Rolf Johnsson

Hindersmässans marknad 2022 inställd

Marknaden under Hindersmässoveckan 2022 kommer inte att kunna genomföras på grund av rådande pandemi. Detta beslutade Tekniska nämnden i Örebro kommun under onsdagen.

I dag fattade Tekniska nämndens ordförande ett ordförandebeslut att ställa in Hindersmässan marknad, då evenemanget inte kan genomföras på ett säkert sätt utifrån rådande omständigheter kring coronapandemin.

– Det är beklagligt att vi blir tvungna att ställa in marknadsdelen av evenemanget och en besvikelse för allmänheten och näringsidkare, men utifrån smittläget ser vi tyvärr inte att det är möjligt att genomföra, säger Anders Olsson (C), ordförande Tekniska nämnden i ett pressmeddelande.

– Vi arbetar just nu med att kontakta alla torghandlare och knallar för att informera om beslutet att ställa in marknaden, säger Peter Grönlund, enhetschef Tekniska förvaltningen.

Marknaden under Hindersmässoveckan, har arrangerats i januari under fyra dagar och brukar ha uppskattningsvis  80 000 – 120 000 besökare.

Övriga arrangemang under Hindersmässoveckan som andra aktörer brukar anordna, till exempel föreläsningar, workshops och seminarium är inte något som Örebro kommun beslutar om.

Maskinmarknaden är sen tidigare beslut i november inställd och kommer istället att arrangeras som en vårvisning den 1-2 april ute på företagen, som Länsposten tidigare skrivit om och då sa Jan-Erik Jonsson maskinsäljare på Lantmännen Lantbruk Maskin i Örebro:

– Vi maskinhandlare och entreprenörsidan har fattat ett gemensamt beslut att lägga ned visningarna under Hindersmässan.