70 år som en av rösterna i kören

Kyrkokören betyder mycket för Anita Johansson. Som 14-åring började hon i kören och snart 70 år senare sjunger Anita ihop med hela kören in julen…