Jag har allergi mot särskrivningar

Något som verkligen skulle behövas i flera av länets kommuncentra är offentliga toaletter. Ibland kan man ju undra hur stadsplanerarna

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil