”Det gäller att passa på medan man är ung”!

Han blev aldrig socionom men sysslar ändå med ”mentalhygienisk verksamhet” i form av musik som ger människor glädje. Sten Nilsson i Sten & Stanley, fyller…