Vad är det största hotet mot självverksamt småskaligt skogsbruk?

Tommy Callmyr, skogsägare Tived:– Lönsamheten, det är svårt att få ekonomi i det. Man får som självverksam skogsägare fram för små volymer för att få…