Småskaligt skogsbruk lockade

Intresset var stort när det bjöds in till visning av maskiner lämpade för småskaligt, självverksamt, skogsbruk nere i Tivedskanten. – Det är ett stort intresse,…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil