Bristande underhåll skapar osäkerhet för kåren

Brandposter som asfalterats över eller där kopplingen rostat sönder. Andreas Andersson, kårchef i Kopparberg, är missnöjd över brandkårens arbetssituation.