Företagarna och PRO vill tacka alla lsom engagerat sig i kampen för en nattöppen akut.

Manifestation som tack till lindesbergare

På söndag arrangerar PRO och Företagarna i norra Örebro län en manifestation kring akuten i Lindesberg. Denna gång är det som ett tack till alla som engagerat sig i kampen.

Under två års tid har ett stort antal företagare, organisationer och allmänhet i Lindesberg kämpat för att få tillbaka nattöppen akutmottagning med kirurgi. Under hösten har flera demonstrationer genomförts och politikerna har nu bestämt att viss kirurgi kommer ske nattetid efter årsskiftet.

– Vi vill ge politikerna en chans att stå för vad de har lovat, jag tror på det först när jag ser det. Men den här manifestationen är på inget sätt riktad till politiker eller tjänstemän utan till alla lindesbergare som har stöttat oss under de här två åren, säger företagaren Peter Larsson som varit en de drivande i frågan.

– Om det behövs kommer vi fortsätta kämpa, tillägger han.

Manifestationen inleds med fackeltåg från Flugparken till stadshotellet, där det kommer att bjudas tal av Företagarna och PRO samt underhållning av Spektakelteatern.

– Vi hoppas på stor uppslutning trots kylan, säger Peter Larsson.

Manifestationen sker den 12 december kl 16.30 med samling i Flugparken och arrangeras PRO och Företagarna i Norra Örebro län.