Journedstängning på Lindesbergs lasarett

Enligt Regionledningens första påstående, innan journedstängningen, så skulle journedstängningen medföra en besparing med tre miljoner per år.

PRO Lindesberg och Företagarna blev lovade ett utredningsresultat efter sex månaders nedstängning. Den sex månaders utredningstiden utgick 31 mars 2021. Idag skriver vi 25 maj 2021, ännu inget utredningsresultat.

Våra uppgifter talar om något helt annat. Det är ett snitt på tre extra ambulansresor per dygn från Lindesbergs lasarett till USÖ vilket medför 900 ambulansmil extra per månad. 900 mil per månad ger på årsbasis 10.800 extra ambulansmil. En ambulansmil kostar 960 kr x 10.800 mil en kostnad per år 10.368.000 kr.

Återresan till Lindesberg sker i de flesta fall utan patient i ambulansen. Patienten skall efter behandling på USÖ åter till Lindesberg. Den återresan sker i regel med taxi eller med sjukresor, vilket innebär en kostnaden som är cirka hälften av en ambulansmil = 480 kr per mil.  Det ger i sin tur en kostnad på 5.184.000 kr.

Tillsammans innebär det enligt vår uträkning en extra reskostnad på 15.552. 000 kr. Var hittar vi besparingen på tre miljoner? Kostnaden för onödiga långa resor i ambulansen med värk och smärtor går ej att räkna i pengar.

Journedstängningen medför inte att patienternas hälsotillstånd förbättras. Det saknas statistik för resor med egen bil från hemmet direkt till USÖ. Tillkommer gör onödigt avgasutsläpp i naturen och onödigt vägslitage. Eventuellt måste ytterligare en ambulans inköpas, den kostnaden tillkommer.

Den 19 maj 2021 offentliggjorde media beslutet om en rekordbudget för region Örebro län. Där gick att läsa om nio (9) punkter där pengar skall satsas. En av dessa punkter var : En förstärkning av nära akutsjukvård.

Budgeten skall fördelas över hela regionen. Akutsjukvården för norra regiondelen är ju journedstängd mellan 21.00 och 07.30. Då utgår vi ifrån att beslutet innebär en förstärkt nära akutsjukvård nattetid även på Lindesbergs lasarett.

Om regionledningen väljer att besvara oss på sedvanligt sätt, det vill säga med tystnad, anser vi att ni i så fall bekräftar ovanstående.

Reidar Johansson, ordförande PRO Lindesberg

Jerry Elvin, sekr PRO Lindesberg

Peter Larsson, Företagarna

Lars Idstam, SPF-Seniorerna Lindesberg

Relaterade artiklar:

Manifestation som tack till lindesbergare (2021-12-08)