Våldsamma olyckor med A-traktorer oroar

Allt fler A-traktorer är inblandade i olyckor. Redan under årets första åtta månader hade antalet olyckor i länet med personskador där en A-traktor varit inblandad…