Undringar inför julen och en hel del annat

Det verkar som om tiden mellan höst och jul blir kortare och kortare. När man just har börjat vänja sig