Lokalproducerat på försök som en samlad affär i affären

Ett pilotprojekt för att lättare hitta lokalproducerat testas i butiker i Askersund och Hallsberg. – Jag tror stenhårt på det här, säger Mats Carlsson på…