Krajas nos söker invasiv snigelart

För två år sedan hittades den första svarthuvade snigeln i Sverige. Nu har en stor inventering över den invasiva snigelns utbredning i länet inletts –…