De vill synliggöra och lyfta allt fint med Hjälmaren

Den nya föreningen Hjälmarens Vänner vill synliggöra vilken tillgång Hjälmaren är.