Karin och nio konsthantverkare möts i utställningen Möten

Möten, en konstutställning med nio konstnärer och olika slags material när slöjdföreningen får träffas igen.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil