Skydda fåglar genom att hålla dem inne tills vidare säger länsveterinär Elisabeth Mustonen. Foto: Mostphotos

Håll fåglar inne och skydda dem från vilda fåglar

Alla fjäderfäägare inom en mils radie från den gård i Lekeberg som drabbats av Newcastlesjuka bör hålla sina djur inne tills vidare. – Vi håller på att kontakta alla som finns i Jordbruksverkets register, säger länsveterinär Elisabeth Mustonen.

Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 7 500 värphöns i sydöstra delen av Lekebergs kommun. Senast Sverige hade ett Newcastleutbrott var 2018.

Det råder stränga restriktioner för den drabbade gården. Under dagen idag har samtliga fjäderfän i besättningen avlivats och gården ska nu saneras. Inga ägg får lämna gården och även all gårdsförsäljning inom tre kilometers radie från den aktuella gården är nedstängd tills vidare. Inte heller foderleveranser får ske till gården och om dispens ges för foderleverans måste bilen saneras och desinficeras efteråt.

– Om man har höns i det aktuella området är det viktigt att man håller dem inne, syftet är skydda dem från vilda fåglar som är den troliga smittorsaken. Det går bra att äta äggen men man får inte sälja eller transportera ägg från gården och inte heller transportera fjäderfä utanför gården, säger Elisabeth Mustonen, länsveterinär i Örebro län och fortsätter:

– Som djurägare ska man också vara uppmärksam på sjukdomstecken hos sina djur.

Restriktionerna kommer att gälla tills vidare, exakt hur länge beror på saneringsplanen men det handlar troligtvis om några veckor enligt Elisabeth Mustonen.

Inom tre kilometer från den drabbade gården gäller följande:

·Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.

·Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.

·Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.

·Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Inom övervakningszonen på 10 kilometer gäller att:

· förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids även med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Newcastlesjuk kan inte smitta till människor.

Relaterade artiklar:

Newcastlesjuka hos värphöns i Örebro län (2021-10-28)