Newcastlesjuka hos värphöns i Örebro län

Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 7 500 värphöns i Lekebergs kommun skriver länstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. De smittade fåglarna kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna saneras.

Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

–  Såväl fågelinfluensavirus som virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar med viss regelbundenhet hos vilda fåglar. För att undvika smittspridning till tamfåglar är det därför alltid viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks, säger Caroline Bössfall, smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket, i ett pressmeddelande på torsdagen.

På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Skydds- och övervakningszon kring den smittade gården

Jordbruksverket har beslutat att införa en skyddszon med tre kilometers radie kring gården och en övervakningszon med 10 kilometers radie. Jordbruksverket kontaktar besättningar i zonerna. I skyddszonen gäller bland annat följande restriktioner:

·Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.

·Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.

·Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.

·Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

·Även inom övervakningszonen gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Så sprids viruset newcastlesjuka:

Infektionen överförs framför allt genom direktkontakt mellan fåglar. Smitta sprids även med redskap, skor, kläder, fordon, damm och fjädrar. Virus som orsakar newcastlesjuka hos fjäderfä kan även cirkulera bland vilda fåglar, och vissa virustyper förknippas särskilt med utbrott av duvpest med kraftigt ökad dödlighet hos vilda duvor som följd. Under hösten 2021 har duvpest konstaterats hos vilda duvor i Gotlands län och Värmlands län.