Bränslepriser slår hårt mot företag och lantbrukare

Rekorddyr diesel, höga elpriser och nästan dubbelt så dyr handelsgödsel. Många lantbrukare kommer ha svårt att få ihop kalkylerna till våren om ingenting händer på…