Samverkan och nattvak i kampen mot båtstölder

Upprepade stölder av båtar, polisen tipsar om båtsamverkan för att minska risken.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil