Byggplaner för Hidinge skola

Lekebergs kommun planerar för att bygga ut skolan i Hidinge. Anledningen är ett ökande elevtal under de kommande åren. I ett första skede beräknas byggnationen…