Välbesökt friluftsdag och nya resor väntar Kumlapensionärer

Friluftsdagen i Viaskogen lockade ett 90-tal PRO-medlemmar. Och nu väntar ny resa.