Preppar för krisen med information

Förra veckan genomfördes Krisberedskapsveckan och ABF var redo med information.