Kravlös dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka ungas psykiska hälsa. Foto: Therese Blom/ Mostphotos

Kravlös dans motverkar stress, oro och ont i magen

Dans kan vara ett sätt för unga tjejer som mår dåligt att öka sitt välbefinnande. Lekebergs kommun startar i september en grupp för högstadietjejer som leds av utbildade dansinstruktörer.

Dans för hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka ungas psykiska hälsa genom kravlös dans. Forskning visar en minskning av kroppsliga och emotionella symtom såsom huvudvärk, magvärk, oro och stress. Metoden har använts under flera år i både Örebro och Karlskoga och finns på flera ställen i landet. Tack vare Region Örebro län sprider sig nu metoden till övriga delar av länet och Lekebergs kommun är en av kommunerna som hakat på.

– Att röra sig till musik vet vi från forskning främjar både den fysiska men framförallt även den psykiska hälsan. Vi vill nå tjejer i högstadieålder som ofta är stressade, oroliga eller ofta har ont i magen. Tidigare har vi inte kunnat erbjuda dem någon metod så det känns väldigt bra att kunna presentera det här för dem, säger skolsköterskan Tina Andersson.

Dansgruppen kommer att träffas en gång i veckan i 75 minuter tillsammans med utbildade dansinstruktörer som har kunskap i att jobba med dans som behandlingsmetod. Gruppen riktar sig inte till dem som har ett specifikt dansintresse utan det handlar mer om att uttrycka sig till musik och skapa samhörighet med andra inom gruppen.

– Vi börjar med tjejer i högstadiet, men jag vet att det även finns önskemål om att kunna erbjuda detta till elever i mellanstadiet. Finns intresse kan man även tänka sig en liknande grupp för pojkar, säger Tina Andersson.

Höstens dansgrupp är ett utvecklingsarbete och målet är att detta ska bli en permanent verksamhet. Medverkan i dansgruppen är kostnadsfri och aktiviteten äger rum efter skoltid.