För ökad trivsel i närområdet

"Ska det ske en dödsolycka innan det händer något" funderar Lena Blomquist på den första trivselvandringen - för att tycka till om närmiljön i kvarteret.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil