Bingo nosar upp bortsprungna husdjur

Bingo är en av länets första så kallade ID-hundar, specialtränad för att söka efter bortsprungna husdjur.