Tankar om klimatrapporten

”När det ekonomiska systemet krockar med det ekologiska systemet är det ekonomin som måste anpassas” Detta skrev Mats Gunnarsson i

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil