Tankar om klimatrapporten

”När det ekonomiska systemet krockar med det ekologiska systemet är det ekonomin som måste anpassas” Detta skrev Mats Gunnarsson i