Från vårdjobb till sommarkafé

Mia Nordberg jobbar som undersköterska inom äldreomsorgen i Lindesberg. Under sommaren är hon tjänstledig för att driva Svalbos sommarkafé.