Miljöpartiet är emot naturterror

 

I Länspostens ledare den 5 augusti 2021 uppvisar Torbjörn Ahlin sin kognitiva oförmåga genom obefogade angrepp på alla som inte delar samma uppfattning om tillväxt som de resursstarka storbolagen. Det stämmer att Miljöpartiet inte har samma syn på tillväxt som Centerpartiet, men att vi skulle vara emot all tillväxt eller att ”T-ordet” skulle vara något otillåtet är alldeles felaktigt.

Att slå sig på bröstet för att Centerpartiet är det gröna originalet är ett lika ihåligt argument som om Grekland skulle vara den bästa demokratin. Det kan minsann vara originalet men det är lite som att sitta stolt i en T-Ford medans världen utvecklas och går vidare. För det är just denna konservativa oförmåga till att vilja förändra sig som är så farlig för naturen, miljön och vår planet.

Världen måste ställa om till en ekonomi som tar långsiktig hänsyn till miljön och människors välbefinnande. Ständig ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse är inte möjlig på en planet med begränsade resurser. När det ekonomiska systemet krockar med det ekologiska systemet är det ekonomin som måste anpassas. Därför är det för oss en självklarhet att politikens ansvar är att forma förutsättningar så att resurser används i överensstämmelse med villkoren för ett hållbart samhälle. Är det att vara emot tillväxt? Knappast.

Tyvärr så har Ahlin och Centerpartiet ett otroligt snävt perspektiv på tillväxt som förblindar dem att se den krassa verkligheten. För vad Ahlin tar ställning för är inte tillväxten generellt, utan vissa intressegruppers tillväxt. Det är oljebolagens, markägarnas och skogsägarnas ohållbara tillväxt som ska gå före allt annat och den som sätter sig emot är en fundamentalist. Men i realiteten är det Ahlin som är fundamentalisten då han utan problem gör åverkan på både miljö och natur för kommande generationer så länge han säkrar verksamheten för de tillväxttörstande lobbygrupperna.

Det är fint att C vänder sig emot miljöfundamentalism men det skulle vara ännu bättre om de även tog ställning emot den naturterrorism som delar av den tillväxtdyrkande rörelsen bedriver. Det finns idag kalhyggen i Norrbotten som är lika stora som Öland. Vi förstår dock om det blir svårt när C själva verkar agera som oljejättarnas politiska gren. Se bara på påståendet om att det pågår en hetskampanj kring kalhyggen. För Googlar man på Ahlins påstående om att biobränslet kan byta ut allt fossilt är första träffen en artikel från oljejätten Preem. Vilket inte gör det svårt att lägga ihop ett och ett om vem som egentligen driver en kampanj. Tyvärr finns det inte en chans att ersätta alla petroliumbaserade bränslen och plaster med skogsråvara. Visst kan delar ersättas men det måste ske med prioritering.

Är det rimligt att vi flyger färsk frukt och blommor från andra sidan jorden till flygplatser som dessutom stöttas med dina skattepengar? Nej säger vi men C säger ja.

Att sedan blanda in Järle kvarndamm med resonemanget om tillväxt blir väldigt märkligt. Miljöpartiet har inte drivit att dammen ska rivas. Flera medlemmar har också varit mycket aktiva i debatten för att bevara dammen.

Vi sympatiserar däremot med Ahlins uppfattning att sunt förnuft tillslut ska segra, om vad detta förnuft innefattar råder dock delade meningar om. Miljöpartiet ser en värld där skogar och samhällen brinner. Därför måste vi ibland ifrågasätta gamla sanningar och ta hand om det gemensamma vi äger för att inte försumma det viktigaste vi har. Utan levande natur överlever inte människan.

Mats Gunnarsson, Regionråd region Örebro län Miljöpartiet de Gröna