Centerpartiet är emot miljöfundamentalism

Kan hållbar miljöpolitik kombineras med ekonomisk tillväxt? Inom till exempel Miljöpartiet vänder man sig emot t-ordet. Delar av miljörörelsen ägnar sig tyvärr åt en missriktad miljöfundamentalism.

Inom Centerpartiet anser vi oss utgöra det gröna originalet. Och vi menar att en sund ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att företag och det offentliga ska kunna investera i den nya gröna teknik som behövs för att rädda oss ur klimatkrisen.

Centerpartiet har aktivt bidragit till att Region Örebro län följer en tydlig grön linje. En ledstjärna i regionens strategier och budget är den gröna cirkulära ekonomin. Regionen verkar för att det ska skapas mervärden inom länets gröna sektor, till exempel genom stödet till Agro Örebro. Den regionala utvecklingsstrategin pekar på att vi måste slå vakt om den odlade jorden. Eftersom länets kommuner varit delaktiga i att ta fram denna strategi är det rimligt att önska att de i ökad utsträckning följer denna målsättning.

Skogsbruket är en annan viktig del av de gröna näringarna. Det handlar om att ta fram byggmaterial som binder kol, framställa förnybar energi och leverera råvara till den kemiska industrin. Skogsråvara kan ersätta fossil olja på i princip alla tillverkningsområden.

Från fundamentalisterna drivs idag en hetskampanj mot vad man kallar kalhyggen. Här måste sägas att skogsägarna är bäst lämpade att bedöma om ett skogsskifte behöver slutavverkas. Faktum är att gammelskog kan drabbas av negativ tillväxt och därmed successivt minska sin roll som kolfälla. Den bästa kolfällan är den friska växande skogen.

Ett annat uttryck för miljöfundamentalism är rivningsraseriet gällande gamla dammanläggningar. Ett aktuellt exempel är Järle kvarndamm. Dessvärre har Naturvårdsverket och miljösidan inom Länsstyrelsen fått tolkningsföreträde framför kulturmiljövårdande instanser.

Örebro läns museum, som kan ses som regionens förlängda arm, hör till dem som överklagat det domstolsbeslut som godkänner rivningsplanerna. Museet hävdar med rätta att det går att kombinera flodpärlmusslans överlevnad med att bevara kulturmiljön.

En förhoppning må vara att sunt förnuft segrar till slut.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Tillsammans i omställning – för hållbar framtid

Om man följer både vanlig och social media så verkar Centerpartiet vara roten till nästan alla problem. Detta gäller oavsett om man finns på den vänstra eller högra sidan i politiken. Från vänsterkanten (V och MP) är Centerpartiet ett parti som med sina liberala ideer undergräver allemansrätten och medverkar till höjda hyror med mera. Partierna till höger (KD, M och SD) beskyller Centerpartiet för att vara ett socialistiskt parti som bara stöder S regeringen. Dessutom påstås det ideligen att Centerpartiet övergett landsbygden och bara är ”Stureplansparti”. Min tolkning utifrån detta är att Centerpartiet verkligen är en stark röst i mitten som stressar partierna både till höger och vänster. Så mycket att de tyvärr måste använda så kallad fake news för att smutskasta partiet.

Har Centerpartiet övergett landsbygden? I 19 regioner och över 200 kommuner är Centerpartiet med och styr i olika konstellationer. Detta är knappast styrt från Stureplan.

Det talas idag mycket energi och hushållning. Grunden för Centerpartiets politik är att hela landet bidrar till ett hållbart samhälle. En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Landsbygden är platsen för framväxten av den gröna energin. Centerpartiet vill att Sverige ska visa vägen för hur skogen kan utvecklas som källa till biologisk mångfald, biomassa och som kolsänka. Tyvärr är regeringen mycket dålig på att driva och bevaka detta i EU.

Svenskt jordbruk och djuruppfödning säkrar sund och säker mat, bidrar till ett öppet landskap och ger förutsättning för biogas. Viktiga energiområden är vindkraft och solkraft och kommer att behöva byggas i hela landet. Naturnära turism kan skapa både förståelse för miljön och nya jobb. Grön näringslivsutveckling för nya företag och hållbara jobb sker till stor del på landet.

Samtidigt krävs miljövänliga och klimatsmarta lösningar i städerna genom effektiva transporter, byggnadssätt, energibehov med mera. Att bygga hållbara städer är en av de största utmaningarna vi har.

Oavsett om vi bor i staden eller på landsbygden, behöver hela landet bidra. Stad och landsbygd behöver varandra i omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi behöver framtidstro i en pandemi

Efter ett och ett halvt år av pandemi behöver vi alla hjälp till mer framtidstro. Här har kyrkorna en väsentlig uppgift. I den demokratiskt uppbyggda Svenska kyrkan aktualiseras detta nu inför kyrkovalet den 19 september.

Kyrkans budskap evangelium betyder ju glatt budskap. Kyrkan ska vara glädjens kyrka. Detta förtar givetvis inte uppdraget att också vara ett kraftfullt stöd i sorg och andra svåra skeden i livet.

Centerpartiet ställer upp i hela landet med egna listor i valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige. I de lokala valen, till kyrkofullmäktige, är det vanligast att centerpartister finns med på samlingslistor. Gemensamt för centerpartistiska kandidater är att de tar med sig partiets åsikter om människovärdet, decentralisering, miljö och klimat in i det kyrkliga engagemanget.

Centerpartiet behövs i kyrkan som den medmänskliga motvikten till de odemokratiska krafter som utnyttjat valsystemet för att ta sig in i kyrkans beslutsapparat för att skapa en plattform för sina tveksamma värderingar.

Centerpartiet står upp för en öppen, nära, grön, modig och engagerande folkkyrka.

Kyrkan ska stå öppen för alla som söker sig dit. Att stå öppen för både sökare och tvivlare är ett viktigt inslag i detta.

Svenska kyrkan har till uppgift att vara en kyrka för hela landet. Den lokala församlingen har för många en grundläggande betydelse för den lokala identiteten. Därför behövs en nära kyrka.

Kyrkan ska agera ekologiskt hållbart. Detta som ägare av kyrkor, begravningsplatser samt skog och mark.

Vi behöver en modig kyrka. En kyrka som tar ställning för utsatta människor. Kyrkan har även en central roll i samhällsdebatten. Kyrkan måste ta ställning för medmänsklighet.

Kyrkan bär på många traditioner. Dessa ska givetvis vårdas. Kyrkan får dock inte bli bunden av sina traditioner. 2020-talet kräver sina gestaltningar av evangeliet. Kyrkan måste engagera nutidens människor – givetvis utan att ge avkall på det grundläggande budskapet.

Min rekommendation är, ifall du är medlem av Svenska kyrkan och har fyllt 16 år:

1. Rösta!

2. Kryssa tre centerpartister på varje valsedel!

Torbjörn Ahlin (C), kandidat i kyrkovalet

Helena Vilhelmsson

13 000 kvinnor får inte friare liv efter pandemin

Tänk dig att inte få träffa dina vänner, din familj eller övriga släktingar. Att inte veta hur dina föräldrar mår. Att barnen inte kan få träffa sina morföräldrar. Pratar jag om pandemins effekter? Både ja och nej.

Ja, så här har det varit för många av oss under det dryga året som vi har varit isolerade. Det har varit frustrerande och jobbigt och vi har känt oss begränsade i tillvaron. Vi har kritiserat myndigheter och politiska beslut och undrat om det verkligen varit nödvändigt och till och med ifrågasatt lagligheten. Och vi känner en enorm glädje nu när restriktionerna lättar något. Äntligen får vi resa nästan vart vi vill och träffa vem vi vill!

Men nej, inledningsvis pratar jag inte om de som fått utstå isolering på grund av pandemin. Jag pratar om de som tvingas leva isolerade varje dag, varje månad, varje år. De som tvingas riva upp sin vardag, ta barnen från skolan, flytta till en ny adress på en ort där de inte känner någon. De som tvingas klippa alla band med sin familj. Jag pratar om kvinnor som tvingas leva gömda, för att deras liv och hälsa hotas av en man som de tidigare haft en relation med.

Dessa kvinnor får sina liv beskurna på ett långt mycket värre sätt än vad vi fick genomleva under pandemins restriktioner. De tvingas själva bekosta sin flytt och betala sina omkostnader för larm och säkerhetsanordningar. De riskerar att myndigheter eller bekanta röjer deras identitet. De får flytta igen. De nekas ofta lån av banker för att köpa hus, för de kanske måste flytta snart igen… Deras försäkringspremier är högre än andras, de har begränsade möjligheter att skaffa telefonabonnemang.

Ibland måste den gömda mamman dessutom medverka till att barnen får träffa pappan, som fortfarande kan ha umgängesrätt med gemensamma barn. Samma person som alltså utgör en sådan fara för mamman att hon för sin egen säkerhet fråntas rätten att leva ett normalt liv. Och vilket ansvar och press läggs på barnen i en sådan situation?

Ja, jag är glad att restriktionerna lättar, att jag får leva ett friare liv. Men 13 000 kvinnor i vårt land lever med någon form av skyddad identitet. De får inte ett friare liv. Vi lever i Sverige, år 2021 och jag skäms.

Helena Vilhelmsson, (C) riksdagsledamot Örebro län

Våra val avgör för framtida generationer

FN-s klimatrapport var mörk. Den visar röd flagg för mänskligheten och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kräver stopp för fossila bränslen. Vissa områden av vår planet är särskilt utsatta, däribland utlandsturisternas favoritland Grekland tillsammans med flera områden runt Medelhavet.

Rapporten visar att målen om en temperaturhöjning på 1,5 grader kommer nås om tio år, vilket är tio år tidigare än man tidigare trott. Att människan värmer upp jorden är otvetydigt och klimatförändringen leder till fler och fler extremoväder.

Under sommaren har vi kunnat följa dessa extremoväder på många olika platser i världen. Bränder slukar enorma ytor i USA, Kanada, Grekland och Turkiet. Översvämningar inte bara i Centraleuropa utan även på hemmaplan i Gävle. Tundran i Sibirien har tinat så pass mycket att metangas i otroliga mängder läcker ut i atmosfären, som i sin tur skyndar på växthuseffekten och temperaturökningen. Man räknar även med att år 2050, alltså under vår livstid kommer Nordpolen vara isfri under sommarmånaderna.

Vi kan inte längre undvika det faktum att vi behöver tänka till. Vilka val gör du när du handlar? Vilka val gör du när du ska transportera dig till jobbet? Vilka val gör du när du ska på semester? Jag tror egentligen inte att vi bara kan göra små förändringar, utan jag tror att både du och jag kan bli bättre på att välja hållbara val i vardagen. Jag tror på grön tillväxt, där både företag, medborgare och offentlig sektor väljer gröna alternativ för att snabba på omställningen. Vi måste göra nya val i livet för att nya generationer ska kunna leva på jorden. Det är själva kärnan i mitt resonemang. Hur vi lever idag avgör hur våra barn och barnbarn ska få ett bra liv. Det är vi idag som väljer hur framtida generationer kan leva.

Jag drömmer om att ta med mina barn till många ställen på jordklotet. För bara några år sedan hade jag kollat upp billigaste flyget och dragit iväg utan att reflektera mer än så. Idag är frågan istället, hur ska den resan vara möjlig? Vilka transportmedel behöver vi överväga för att göra resan möjlig? Jag landar i att resan är målet. Men vart vi än tar oss på jorden så gör jag de val som krävs för att dom, när de är vuxna, på egen hand ska kunna utforska vår planet.

Linda Larsson (C) kommunalråd och distriktsordförande Örebro

Vad är motsatsen till mångfald?

Det är lätt att vara stolt över de fantastiska prestationer våra idrottshjältar visat upp under OS i Tokyo. Vi har bubblat över av glädje efter alla OS-medaljer de kammat hem och GULD!!! Vi svämmar över av kärlek, berusade som i en midsommaryrsel. De har hedrat Sverige och vi känner oss som en endaste stor lycklig rosa familj!

Har du tänkt på att idrottarna från Sverige kommer i alla former: korta, långa, yngre, äldre, kvinnor och män. Några är rågblonda medan andra är kolsvarta. En del har bott här i generationer medan andra är inflyttade från världens alla hörn. Statistiskt tillhör en del av OS-truppen även den så kallade HBTQI-minoriteten.

I medialjuset älskar vi ALLA lika mycket: Svärjjjöööö!

Pride! Det kan tyckas vara en marginell fråga att stå upp för sexuell frihet, stolthet, respekt, tolerans och mångfald. Eller? Ur ett svenskt perspektiv är det självklart att damlag i beachvollyboll ska ha praktiska idrottskläder men slippa exponeras som sexobjekt. Och det är väl lika naturligt att alla har sin fulla rätt att välja vem man är kär i, eller?

”En flagga värd att försvara. Vi försvarar mänskliga rättigheter, allas lika värde och vår rätt att leva som vi själva väljer.”

När Försvarsmakten står upp för ett av Sveriges demokratiska kärnvärden; mångfalden, och koncist sammanfattar vad Pride handlar om, då svämmar kommentarsfälten på sociala medier över med galla. Mångfald kanske tolereras i OS men väcker starka känslor och är tabu i andra sammanhang. Mångfald och sexuell frihet är inte en självklarhet ens i Sverige!

I Polen finns frizoner emot HBTQI och i Ungern förbjuds människor att tala ”främjande” om homosexualitet.

När ett av Sveriges största parti lovordar dessa länder kan vi förvänta oss att det kommer ge avtryck i politik och lagstiftning från det så kallade borgliga blocket. Då hjälper det inte att Liberalerna tycker att EU ska sätta hårt mot Polen och Ungern när man fullkomligt förlorat sin liberala kompass och hoppat i säng med Orbans kompisar.

Enfald är motsatsen till mångfald!

Jag är stolt över att Centerpartiet inte halar prideflaggan utan hyllar den.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors