Två veckor till beräknas det ta innan soporna är borta från Röfors. Foto: Arkivbild: Ann-Louise Larsson

8,4 miljoner för soporna i Röfors

Bortforslingen av soporna i Röfors kommer kosta Laxå kommun mer än beräknat. Slutnotan förväntas hamna på 8,4 miljoner kronor.

Det är nästan två miljoner kronor mer än vad man trodde från början. Framförallt beror fördyringen på att materialet varit betydligt tyngre än beräknat. Anbudsgivarna uppskattade volymvikten till mellan 400-600 kilo per kubikmeter medan en stor del av materialet senare visade sig väga drygt 1 000 kilo per kubikmeter, uppger Laxå kommun i lägesrapporten på sin hemsida. Det är framförallt material som legat en bit ned i de stora högarna som tydligen varit omlastat, legat länge och dessutom förmodligen blivit kompakterat med traktor eller grävmaskin. På plussidan finns att en mindre andel än beräknat har behövts köras till dyr förbränning. Ungefär 7 500 ton material har varit av sådan kvalitet att det kunnats användas som konstruktionsmaterial, till exempel vid vägbyggen. Om kommunen skulle köpt in motsvarande mängd bergskross hade det kostat ungefär 825 000 kronor.

Det betyder att den direkta kostnaden för bortforsling och behandling av avfallet blir drygt 7,5 miljoner kronor.