25 lantbruk i länet ökar den biologiska mångfalden

För andra året i rad deltar lantbruk i länet i den gemensamma satsningen "Hela Sverige ska blomma", som främjar miljöer för pollinatörer.