Biblioteket kommer till byarna

Med start i höst kommer Laxå kommun att starta en småskalig biblioteksverksamhet i både Hasselfors, Röfors, Tived och Finnerödja. Primära målgrupper är pensionärer och barn.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil