Med naturen som arbetsplats

Att våga lämna stigen, sakta ner på stegen och vara helt närvarande. Det är målet när naturguide Lovisa tar med besökare ut i Tivedens skogar.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil