Bättre betyg för niorna – en fjärdedel fler är behöriga

Eleverna på Centralskolan i Laxå har förbättrat sina skolresultat kraftigt jämfört med föregående år. Enligt kommunens interna statistik var resultatet mellan 25 och 35 procent…