Religiösa friskolor och politikertugg

Skolinspektionen stänger två muslimska Al-Azharskolor med 177 elever i Örebro. Det finns skäl att tro att barnen utsatts för radikalisering