Populära stadsvandringar utökas för att locka besökare

Pandemin gjorde att PRO i Nora började arrangera stadsvandringar. Nu utökas de för att locka campare ut på stadens gator.