Barn ska vara med och skapa lekplatser

Konstfrämjandet Bergslagen har fått närmare fem miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för att i ett treårigt projekt utforska hur barn kan vara medskapare till lekmiljöer.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil