Förnyad årsskrift om Karlslund extra viktig efter pandemiåret

Trots sjukdom och pandemi har Karlslunds hembygdsförening kunnat ge ut ännu en årsskrift. I år ser föreningen hur den är extra efterlängtad.