Planer borta på tillfällig flytbrygga för sjöräddningen

Det blir inte någon temporär flytbrygga i Hampetorp. Behovet finns dock kvar av angöringsplats både på Vinön och i Hampetorp för blåljuspersonal.