Ny arbetskraft till lantbruket

Genom Grön kompetens utbildas personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för en framtid inom livsmedelsbranschen. Projektet är ett samarbete mellan LRF, Agro Öst och Örebro…